News

ชป.กำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก อ.เสาไห้ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

16/01/2021

กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ กำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก บริเวณ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ทำให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก บริเวณ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ว่า สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำป่าสัก ที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 64 เป็นต้นมา สามารถกำจัดวัชพืชได้กว่า 3,000 ตัน

คงเหลืออีกประมาณ 1,500 ตัน จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้(16 ม.ค. 64) เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำจากแม่น้ำป่าสักในบริเวณดังกล่าว ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดีขึ้นด้วย

 

No Comments

    Leave a Reply