PR NEWS

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง เร่งช่วยพนักงาน-ประชาชนชาวอยุธยา-สระบุรี

04/10/2021

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยชาวซีพี-ซีพีเอฟจิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี เร่งลงพื้นที่ส่งมอบอาหาร ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” อย่างต่อเนื่อง พร้อมผนึกกำลังช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและพี่น้องประชาชนชาวอยุธยาและสระบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก นำทีมผู้บริหารโรงงานลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบไข่ไก่สด และอาหารสำเร็จรูป ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงานของโรงงานฯ และครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลัน จากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน ได้ออกสำรวจพื้นที่และตรวจระดับน้ำในเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน จึงได้สั่งการให้ทีมงานจิตอาสาซีพี-ซีพีเอฟ ชมรมบำเพ็ญประโยชน์โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ ระดมความช่วยเหลือเข้าดูแลทั้งเพื่อนพนักงานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน โดยเฉพาะในชุมชนโพธิ์ไทรซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ชาวชุมชนต้องขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงให้ทันเวลากับกระแสน้ำที่กำลังเข้าท่วมพื้นที่ ทางทีมงานได้นำเหล็กจากโรงงานฯ ไปช่วยต่อเติมพื้นให้สูงขึ้นเหนือระดับน้ำท่วม และช่วยกันเร่งขนสิ่งของโดยเร็วที่สุด โดยความช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ที่จังหวัดสระบุรี นายวรพล เจียมอ่อน ผู้บริหาร CSR โรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค เป็นผู้แทนซีพีเอฟ ในการสนับสนุนถุงบรรจุทราย ในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริเวณคลองระพีพัฒน์ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนบ้านหนองจรเข้ อำเภอหนองแค โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชน ที่ร่วมกันบรรจุทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำจากคลองระพีพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณซีพีเอฟ และชื่นชมโรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค ที่เร่งช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการช่วยป้องกันคนทั้งชุมชนจากผลกระทบของน้ำ ที่อาจสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ซีพีเอฟได้ส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือคนไทยในหลายจังหวัด อาทิ อำเภอศรีเทพ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, อำเภอท่าตะโก และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์, อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ล่าสุดที่ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี.

 

No Comments

    Leave a Reply