News

อธิบดี ชป. ลุย คุมเข้มการบริหารจัดการน้ำเขื่อนพระราม 6 ลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง

04/10/2021

เย็นวันนี้ (4 ต.ค. 64) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนพระราม 6 โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 รายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการของเขื่อนพระราม 6 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้าย เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยเมื่อเวลาประมาณ13.00 น. ที่ผ่านมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมระบายในอัตราประมาณ 1,133 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะเดินทางถึงเขื่อนพระราม 6 ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้(5 ตค. 64) จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ที่น้ำท่วมขังในเขต อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เสาไห้ อ.เมือง จ.สระบุรี ระดับน้ำจะลดลงในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ผันน้ำเข้าสู่คลองระพีพัฒน์ ช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ลำเลียงผ่านคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ไปลงแม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยตามลำดับ ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือ จะไหลลงสู่เขื่อนพระราม 6 ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ 762 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะมีการปรับลดตามการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายน้ำ

ในการนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ที่มาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่า กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 รักษาราชการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ เข้าร่วมประชุมขี้แจง ทำความเข้าใจ แนวทางการผันน้ำเข้าสู่คลองระพีพัฒน์ ให้กับตัวแทนราษฎรในพื้นที่ อ.ภาชี อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และอ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมีนายอำเภอภาชี และนายอำเภออุทัย ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ภาชี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการฯป่าสักใต้ จะควบคุมการผันน้ำมิให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ตลอดแนวคลอง และมีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

No Comments

    Leave a Reply