News

ชป.ย้ำบริหารจัดการน้ำสอดคล้องฝน ลดผลกระทบประชาชน เน้นเก็บกักให้มากที่สุด

03/08/2020

อิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติ


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน


ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 2 – 4 ส.ค. 63 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน(3 ส.ค. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 31,836 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 8,163 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 44,000 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 7,422 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 726 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนทั้งประเทศ ปัจจุบัน (3 ส.ค. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว 6,973 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 2,435
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75 ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้ คงเหลือปริมาณน้ำที่ต้องจัดสรรอีก 815 ล้าน ลบ.ม.
จากสถาการณ์ฝนที่ตกหนักในระยะนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างฉับพลัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด กรมชลประทาน ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ปริมาณฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ ช่วยเติมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติได้พอสมควร อาทิ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ กว่า 100 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันก็ยังคงมีฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนฯ เป็นแนวโน้มที่ดีที่จะเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะทุกแห่ง (SWOC 1 – 17) ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานสถานการณ์น้ำตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้ง จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 หรือติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/ และ www.rid.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 สิงหาคม 2563

No Comments

    Leave a Reply