News

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จัดงานวันดินโลก ประจำปี2562

13/12/2019

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินพังงา จัดงานวันดินโลก ประจำปี2562 เป็นวันที่2 โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันดินโลก”มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น ปลูกต้นรวงผึ้ง เยี่ยมชมฐานเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการจากหน่วยงานภาคี ไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมีผู้ร่วมงานเป็นภาคส่วนราชการ เอกชน คณะครูนักเรียน หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

No Comments

    Leave a Reply