News

ชป.ส่งน้ำจากอ่างฯลำฉมวก ช่วยประปาพิมายขาดแคลนน้ำ

02/06/2020


โครงการชลประทานนครราชสีมา ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก สนับสนุนการผลิตน้ำประปาของการ
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า วิกฤตภัยแล้งอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รุนแรงที่สุดในรอบหลาย 10 ปี ขณะที่ปริมาณน้ำในลำฉมวกที่เหลือใช้การได้เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรและสงวนน้ำสำหรับผลิตประปา เท่านั้น
จากกรณีดังกล่าว ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เดิมการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาพิมาย มีใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหินดาดแห้งไม่เพียงพอ กปภ.สาขาพิมายจึงขอใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 2.58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 1.33 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำดิบผลิตประปาสำหรับหล่อเลี้ยงราษฎรในเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลงและเทศบาลตำบลหินดาด วันละประมาณ 1,400 – 2,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก มีเพียงพอที่จะสนับสนุนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูฝน(ข้าวนาปี) ปี 2563 นั้น โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ได้ทราบถึงสถานการณ์ น้ำต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์น้อย พร้อมขอความร่วมมือให้เกษตรกร เริ่มทำนาเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว และมีฝนตกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ รวมทั้งมีน้ำเพียงพอต่อการเตรียมแปลงเพาะปลูก ซึ่งโครงการชลประทานนครราชสีมา จะใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำฉมวกช่วยเสริมน้ำฝนในการทำนา และไม่ได้มีการแจ้งงดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่อย่างใด

No Comments

    Leave a Reply