Daily Archives

04/06/2020

News

สหกรณ์จังหวัดลำพูน มอบเงินรางวัล 2 แสน ให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า ได้รับเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ปี 63

04/06/2020

โชว์จุดเด่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการผลิต บริหารธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนมอบเงินอุดหนุนสำหรับเป็นรางวัลให้ […]…