Daily Archives

01/06/2020

News

พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์จับมือชาวชุมชน ตั้ง “ตู้ปันอิ่ม ปันสุข” ย่านตรอกจันทน์ ชวนทุกคนร่วมปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด19

01/06/2020

(1 มิถุนายน 2563) ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ “ซีพี ปันอิ่ม ปันสุข” ตั้งตู้ปันอิ่ม ปันสุข บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระ […]…