News

มกอช. เดินหน้ายกระดับร้านอาหาร Q Restaurant สู่ระดับ Premium

29/08/2020

พร้อมเชื่อมโยงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค กินอาหารปลอดภัย ขณะที่ 3 ร้านอาหารจ.อยุธยาฯ ขึ้นแท่นร้าน Q Restaurant Premium

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช. ดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) จากกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ผลิตสินค้าเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ได้ร่วมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย เข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไปสู่ผู้บริโภคแล้ว “ร้านอาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิตหรือเกษตรกร” เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น

โดย มกอช. ได้ดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่ปลายปี 2553 จัดทำหลักเกณฑ์การตรวจประเมินร้านอาหาร โดยนำร่องตรวจประเมินร้านอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครปฐม นครศรีธรรมราช หนองคาย และกรุงเทพมหานคร และในปี 2554 เริ่มดำเนินการขยายผลการตรวจรับรอง ทั่วประเทศ โดย มกอช. เป็นหน่วยตรวจรับรองร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นหน่วยตรวจรับรองร้านอาหารในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในเรื่อง สินค้า Q และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความปลอดภัย โดยการแนะนำแหล่งวัตถุดิบและฟาร์มมาตรฐาน Q ให้กับร้านอาหารได้จัดหาวัตถุดิบปลอดภัยเข้าสู่ร้านมากขึ้น และในปี พ.ศ.2560 มกอช. ได้จัดทำระบบรายงานผลการรับรองร้านอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มกอช. และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้วางเป้าหมายในการตรวจรับรองร้านใหม่และตรวจติดตามร้านอาหารในโครงการฯ รวม 2,342 แห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้ร้านอาหารในโครงการฯ ให้ยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร เป็นร้านอาหาร Q ระดับพรีเมี่ยม โดยใช้วัตถุดิบสินค้า Q และวัตถุดิบปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น มกอช. จึงได้มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงการผลิตสินค้า Q สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย” ขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q และการเชื่อมโยงวัตถุดิบสินค้า Q สู่แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและร้านอาหาร ให้กับผู้ตรวจรับรองร้านอาหาร Q จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดของภาคกลางและภาคใต้ และผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการศึกษาดูงานร้านอาหาร Q ระดับพรีเมี่ยม ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

เลขาธิการ มกอช. กล่าวอีกว่า สำหรับร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้การรับรองเป็นร้านอาหาร Q Restaurant มี 47 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทร้านหลายสาขา 1.Yayoi 2.เอ็มเค เรสโตรองต์ และประเภทร้านเดี่ยว ได้แก่ 1.Food Collection (ร้านต๋องหอยกะทะร้อนอยุธยา) 2.Food Collection (ร้านตั๊กกะเพราะถาดยักษ์) 3.Food Collection (ร้านรสสยาม นู้ดเดิ้ล) 4.Food Collection (ร้านราดหน้า สุกี้ เตี๋ยงเอ็มไพร์) 5.Food Collection (ร้านลุงโก๊ะ ข้าวแกงสูตรโบราณ) 6.Food Park (ร้านตั๊กกะเพราถาดยักษ์) 7.Food Park (ร้านแม่อิงออน ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ) 8.Food Park (ร้านอยุธยา หอยกะทะร้อน ผัดไทย) 9.ก๋วยเตี๋ยวตาใหญ่ นู้ดเดิ้ล 10.ก๋วยเตี๋ยวบก 11.ก้ามปูทอง 12.ขาหมูจุฬา (อำเภอพระนครศรีอยุธยา) 13.ขาหมูจุฬา (อำเภอลาดบัวหลวง) 14.ครัว ๘ 15.ครัวตากหมอก 16.ครัวบ้านใหญ่ (ครัววังน้อย) 17.ครัวป่าลั่น 18.ครัวมะนาว 19.ครัวแม่แตงกวา 20.ครัวย่าบัว 21.ครัวเวียดนาม (Da lat) 22.ครัวอิ่มอร่อย 23.คลองบุญ 24.จ่าชัยปลาเผา 2 25.เจ้าเจ็ดปลาเผา 26.เจ้าพระยามารวย 27.ชัยไก่ตอน 28.ชายน้ำ @ อู่ทอง 29.เดอรีว่า อโยธยา 30.ตุ๊ก-ตุ๊ก 31.บ้านต้นไม้ 32.บ้านไม้ริมน้ำ 33.บ้านวัชราชัย 34.บ้านส้มตำ 35.เปรี้ยวปาก (อยากชิม) 36.ฟาด้าสเต๊ก 37.ระเบียงแม่น้ำ 38.เรือนไทยสยาม 39.เรือนสายน้ำ 40.สยามเป็ดย่าง 41.สวนอาหารริมน้ำ 42.สวนอาหารลุงนวย 43.สีกุก 44.อามีนะห์ ต้องลอง และ45.อาหารริมน้ำ นอกจากนี้ ยังมีร้านที่ยกระดับเป็นร้าน Q Restaurant Premium จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.ร้านบ้านวัชราชัย 2.ร้านมองดูเรือ และ3.ร้านครัวเวียดนาม (Da lat)

No Comments

    Leave a Reply