PR NEWS

อบรมพนักงานขายหนุ่ม-สาววัวแดง  

28/12/2020

นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  เป็นประธานพิธีอบรมสัมมนาทีมขายของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค บ.ปโยสินพันธมิตรร่วมค้า 999 จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการขายสำหรับ Super Sales   ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เมื่อเร็วๆนี้  

No Comments

    Leave a Reply