News

เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเร่งมือกันเต็มที่ ไม่มีวันหยุดพัก เพื่อเร่งทำเรื่องจ่ายเงินทดแทนผู้ประกันตนทุกคน

27/04/2020

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และข้าราชการสำนักงานประกันสังคม ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และอนุมัติสั่งจ่ายกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย

โดยมีข้าราชการและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปวิธีการดำเนินการในการจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา จากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ,ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์,สำนักตรวจสอบ ชั้น 7,สำนักเงินสมทบ ชั้น 3 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี

No Comments

    Leave a Reply