News

ชป.เฝ้าระวัง อิทธิพลพายุไซโคลน “ยาอาส” ทำภาคใต้ตอนบนฝนตกหนัก 25-29 พ.ค. นี้

26/05/2021

กรมชลประทาน สั่งโครงการชลประทานภาคใต้ เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์น้ำ หลังกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนพายุไซโคลน “ยาอาส” อาจทำให้เกิดฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในทะเลอันดามันและอ่าวไทย

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุไซโคลน   “ยาอาส” ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเบงกอล จะส่งผลให้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ในช่วงวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2564 นั้น ได้กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ด้วยการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานไว้ล่วงหน้า การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากมีกรณีฝนตกหนัก หรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยติดตาม ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เครือข่ายชลประทานในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงเกิดผลกระทบติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ

ทั้งนี้ ในส่วนของเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ กรมชลประทานได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งรถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำไว้ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

 

 

No Comments

    Leave a Reply