News

มกอช.​ ใช้มาตรการเข้ม​ ลดเสี่ยงโควิด-19​ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ​ สร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่-ผู้ติดต่อราชการ​

24/04/2021

วันที่​ 23​ เมษายน​ 2564​ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ​ (มกอช.)​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม​ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์​ ในการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019 (COVID-19)​ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก​ นายสัตว์แพทย์​ สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ ส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ​ โดยมอบหมาย​ นายสัตวแพทย์ ยุทธนา ชัยศักดานุกูล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน​ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ​ นำน้ำยามาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆ​ ทั่วบริเวณภายในอาคารและรอบสำนักงาน​ มกอช.​ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ​ในสำนักงาน​ มกอช.

ทั้งนี้​ มกอช.​ ได้มีมาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19​โดยปรับแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด​ ให้ปฏิบัติราชการที่บ้าน​ (Work​ from​ Home)​ ร้อยละ​ 80​ โดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง​ หากพบบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง​ ​ให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที​ และความเสี่ยงระดับรองลงมา ให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานที่บ้าน​ 14​ วัน​ โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงปฏิบัติตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social​ Distancing เว้นระยะห่าง​ M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยที่ครั้งที่ออกนอกบ้านหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ​ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ​ ด้วยน้ำและสบู่​ หรือเจลแอลกอฮอล์ T​: Testing การตรวจเร็ว​ รักษาเร็ว​ ควบคุมโรคได้เร็ว​ และ​ T​ : Thai​ Cha​ Na​ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ)​ อย่างเคร่งครัด​ สำหรับการจัดประชุมหรือการจัดสัมมนา​ ให้ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์แทน​ งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค​ ลดการเดินทางออกนอกพื้นที่สำนักงานหรือการลงพื้นที่ในต่างจังหวัด​ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง​

นอกจากนี้​ ยังมีมาตรการให้เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน​ โดยกำหนดเวลาการปฏิบัติงานเป็น​ 3​ ช่วงเวลา​ รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและควบคุมการเข้าออกภายในสำนักงานอีกด้วย​ ทั้งนี้​ เน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด​ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply