PR NEWS

3 นักแสดงสาวคนเก่งแห่งสถาบันสอนการแสดงบุญเบิกดาว (BB Star Academy) เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมบนเวที

14/12/2020

“DARA VARIETY AWARDS 2020”
คุณรัชดาภรณ์ เกตุเทศ ประธานจัดงาน “DARA VARIETY AWARDS 2020” พร้อมด้วย คุณนา วาไรตี้และคุณกู้ ท่าน้ำนนท์ กล่าวว่า งานนี้จัดเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลแวดวงบันเทิง รวมทั้งในวงการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงาน การสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คน พิธีมอบรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท เวลา 12.40 น. พิธีมอบรางวัล “DARA VARIETY AWARDS 2020”

โดยมี “หม่อมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน์” เป็นประธานมอบรางวัล และรางวัลพระแม่ลักษมีดาราจักรเพชร โดย ดร.สมบัติ เมทะนี เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับภายในงานได้มีสีสันต่าง ๆ อาทิ การแนะนำภาพยนตร์เรื่องนาคีทวิภพ, การแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่สากล จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ,การเดินแบบ TOP BISINESS PRODUCTและ DARA VARIETY,มังกร ลั้นลา ร้องเพลงหัวใจมังกร,MANEE THAIDANCE โดยครูโอปอ บรรณวัฒน์,การแสดงบวงสรวงพระแม่ลักษมี โดยคุณสมมาตร พึ่งจันคุม,การขับร้องเพลงโดยศิลปิน แมน-วทัญญู มุ่งหมาย/คุณเอมมี่,คุณหมวย เอ็นจอย,คุณจักค์มาวิน บัณฑิตโชคชัย,คุณเพ็ญโรส กัญหา

ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ณัฐวุฒิ สกิดใจ, คุณนันท์นภัทร เจิมจุติธรรม, ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ, คุณปุณิกา เพ็ญสุวรรณ, คุณเอกพงศ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์, ดร.วโรดม ศิริสุข, คุณจิรัฏฐวัฒน์ ศิริบุตร, คุณนับดาว องค์อภิชาติ, ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์, คุณกฤษดา ตุลาธร, คุณกิตติ์ลภัส อิสรการกิตินันท์, คุณธิดารัตน์ มากศรี, คุณสุทธิพงษ์ นาคแดง, ต้อม นิรันดร์-โตโต้, เจนนี่ (ยายหวังดี) คุณอิสริยะ อภิชัย, นรินทร์โชติ รัตนพงษ์วณิช, ณัญพนธ์ ประสงค์ทรัพย์, เมทินี กิ่งโพยม, อิสริยะ อภิชัย และ สิริรัตน เรืองศรี

นอกจากนี้ยังมี 3 สาวคนเก่งจากสถาบันสอนการแสดงบุญเบิกดาว (BB Star Academy) เข้ารับรางวัลด้วย ได้แก่ แอปเปิ้ล-กิรษา หอมเสียง สาขา นักแสดงหน้าใหม่ดีเด่น จากละครเรื่อง หนี้เกียรติยศ ช่อง 7HD, อาย-ศิริกัญญา โท้ประยูร และฟ้า-สิริอัปสร รักอาชีพ เข้ารับสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมยอดเยี่ยม และครูใหญ่ของสถาบันฯ ครูมิ้งค์-เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร เข้ารับสาขา ผู้กำกับภาพยนตร์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจาก The Masseage เล่า ฤา สื่อ IV โดยมีพิธีมอบ ณ ESC PARK HOTEL

No Comments

    Leave a Reply