News

ชป.เร่งกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ

07/08/2020

ตามที่ ชาวบ้านในซอยบางปลา75 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับผลกระทบจากปัญหาผักตบชวาหนาแน่นเต็มคลองสำโรง จนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก นั้น

นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ชี้แจงว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าว เพื่อวางแนวทางในการกำจัดวัชพืชในคลอง พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้ทำสัญญาข้อตกลง (MOU) กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแลง โดยการกำหนดแผนงานกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกัน

ในเบื้องต้น ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้จัดส่งเรือกำจัดวัชพืช เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณปากคลองสุวรรณภูมิตัดกับคลองสำโรง คาดว่าจะดำเนินการเก็บผักตบชวาได้ในวันที่ 8 ส.ค. 63 นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

No Comments

    Leave a Reply