News

ชป.ปูพรมป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง เร่งจัดจราจรน้ำลุ่มน้ำชี-ยัง หลังระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

04/08/2020


ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 – 2 ส.ค. 63 พื้นที่ลุ่มน้ำยังตั้งแต่ต้นน้ำที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไปจนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอิทธิพลจากพายุ “ซินลากู (SINLAKU)” ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 ประเมินและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 6 (SWOC 6) ได้รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 63 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 63 ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำยังเริ่มสูงขึ้นภายในระยะเวลา 2-3 วัน จากระดับน้ำเดิมไม่ถึง 1 เมตร ปัจจุบัน (4 ส.ค. 63) ที่สถานีวัดน้ำ E 92 ระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 7 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตร สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงเร่งดำเนินการตามแผนรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยังปี 2563 โดยการขุดลอกลำห้วยเปิดทางน้ำ เพื่อตัดยอดน้ำกรณีมีน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง ที่ประตูระบายน้ำบุ่งเป้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และอาคารระบายน้ำฉุกเฉินบ้านบาก ผันน้ำเข้าไปเก็บกักไว้ที่ห้วยวังหลวง และบึงเกลือ ซึ่งจะทำให้น้ำที่ไหลมาจากลำน้ำยังตอนบนไหลลงลำน้ำชีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำการจัดจราจรในลำน้ำชีโดยการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนลำปาวและเขื่อนร้อยเอ็ด เพื่อหน่วงน้ำในลำน้ำชี

นอกจากนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ยังได้ทำการเปิดบานระบายน้ำพร่องน้ำในเขื่อนยโสธรและเขื่อนธาตุน้อย ไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลมาสมทบจากลำน้ำยังตอนบนด้วย หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำยังจะไหลลงสู่แม่น้ำชี และบางส่วนจะถูกผันเข้าไปเก็บกักไว้ตามแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยสำนักงานชลประทานที่ 6 จะบริหารจัดการน้ำรวมทั้งจัดจราจรน้ำในแม่น้ำสายหลักให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมาตามนโยบายของกรมชลประทาน โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ และยังไม่ได้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ได้ที่เว็บไซต์ http://rio6.rid.go.th/new/ หรือ www.rid.go.th หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply