News

“มนัญญา”สั่งอ.ส.ค. ฮึดสู้COVID-19 รุกดันยอดขาย “นมวัวแดง”ผ่านแพลทฟอร์ม Lazada -Shopee

04/04/2020

“มนัญญา”สั่งอ.ส.ค.ฮึดสู้COVID-19 หนุนมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและโรงงานนม5แห่งทั่วประเทศ ด้านอ.ส.ค.เตรียมหั่นงบการตลาด 20 % พร้อมปรับทัพอัดงบส่งเสริมการขายผ่านแพลทฟอร์ม Lazada และShopee ดันยอดขาย “นมวัวแดง”ช่วงวิกฤติเพื่อครองมาร์เก็ตแชร์เจ้าตลาดนมในประเทศ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.กล่าวว่า อ.ส.คได้รับมอบหมายจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งวางมาตรการรับมือเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ครอบคลุมทุกมิติอย่างเร่งด่วนภายใต้มาตรการรับมือ COVID-19 อาทิ มาตรการด้านการส่งเสริมโคนม มาตรการด้านอุตสาหกรรมนม มาตรการทางด้านการตลาด มาตรการด้านคุ้มครองสวัสดิภาพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการดูแลตัวแทนจำหน่าย มาตรการโรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ สุโขทัย ขอนแก่น สระบุรีและปราณบุรี รวมทั้งได้เร่งปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อรักษาและปกป้องตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระทบต่อยอดจำหน่ายน้อยที่สุด

“ท่านรัฐมนตรีมนัญญาได้กำชับให้ อ.ส.ค. เข้มงวดกับสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองในการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงงาน อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์70% เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องอาทิ เกษตรกร ผู้บริโภค ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร อ.ส.ค.” นายสุชาติ กล่าว
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการทางด้านตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยลดงบประมาณด้านโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดลงประมาณ 20% จากเดิมปีนี้วางไว้ 200 ล้านบาท แล้วหันไปเพิ่มงบด้านการส่งเสริมการขายแทนเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายลง รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับรายได้และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่กำลังชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบการดำเนินธุรกิจของ อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารนมที่เป็นสินค้าบริโภคในอนาคตอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง


สำหรับปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่อ.ส.ค.นำมาใช้ในยุควิกฤติ COVID-19คือ การหันมาบุกตลาดออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซของลาซาด้า (LAZADA) และช้อปปี้ (Shopee) แทน เพื่อลดช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คกับผู้บริโภคให้สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก คล่องตัวมากขึ้น พร้อมทั้งอัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ เพียงช้อปออนไลน์ ผ่านทางลาซาด้า (LAZADA) และช้อปปี้ (Shopee) รับทันทีหน้ากากผ้าไทย-เดนมาร์ค 1ชิ้น / 1รายการสั่งซื้อ เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวถือว่าสอดคล้องกับนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควบคู่การเร่งสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มากขึ้นผ่านการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากน้ำนมสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวแทนการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ไม่จำเป็นต่อสุขภาพ

“สำหรับสถานการณ์ทางด้านการตลาดในขณะนี้อ.ส.ค. พยายามหาช่องทางจำหน่ายใหม่ๆและทันสมัยเพิ่มยอดขายและรักษาการเป็นเจ้าตลาดนมในประเทศไว้ให้ได้ ร่วมทั้งเร่งผลักดันมาตรการต่างๆตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีมนัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ให้มากที่สุด” นายสุชาติ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply