News

อ.ส.ค.ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DANMARK MILK LAND ประจำปี 2563

27/08/2020

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รอง ผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DANMARK MILK LAND ประจำปี 2563 ณ ห้อง Dhepleela Ballroom โรงแรม SC PARK BANGKOK

No Comments

    Leave a Reply