News

กรมชลประทานเร่งเสริมความแข็งแรงคันกั้นน้ำรองรับปริมาณน้ำหลาก

25/08/2020

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน โดย ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีบริเวณจุดเสี่ยงที่ปริมาณน้ำหลากจะทำให้คันกั้นน้ำพังจึงได้เร่งเข้าทำการตัดเข็มเสริมแนวคันคลองเพิ่มความแข็งแรงของคันกั้นน้ำจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1. หมู่ที่ 11 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จำนวน 9 แห่ง จุดที่ 2. หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพรหมพิราม จำนวน 2 แห่ง และจุดที่ 3. หมู่ 12 บ้านสุขสำราญ ตำบลวังขี้เหล็ก อำเภอพรหมพิราม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาอุกภัยเป็นไปอย่างทีประสิทธิภาพที่สุด โดยขณะนี้ก็ยังเร่งดำเนินการกำจัดขยะ สวะบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้ปริมาณเศษขยะ และสวะลดลงเป็นจำนวนมาก

No Comments

    Leave a Reply