News

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรผ่านวิกฤติ โควิด-19 สอนเกษตรกร ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ผ่านออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์

23/04/2020


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน นำร่องโดยชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ เรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนทุกจังหวัด ปรับระบบการทำงาน แต่ยึดเป้าหมายที่เกษตรกรเป็นหลักโดยเฉพาะ การเรียนรู้ ปรับรูปแบบแนวการจัดงานรณรงค์ เป็นการถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์ โดยใช้ เฟสบุ๊ค เป็นช่องทางการสื่อสาร เริ่มนำร่องจาก การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รู้จักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตอนที่ 2 รู้จักวิธีการสำรวจและลักษณะการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตอนที่ 3 แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตอนที่ 4 การเลี้ยงแมลงหางหนีบอย่างง่าย และตอนที่ 5 รู้จักแมลงที่เป็นประโยชน์ในการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยจะเริ่มการสอน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทาง เฟสบุค “ประชาสัมพันธ์ กอป” หรือ สามารถเข้าผ่าน

ลิงก์https://www.facebook.com/AgricultureExtension50 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้ที่สนใจ ร่วมกันเรียนรู้ ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดชุดสื่อการเรียนรู้ รวมถึงสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ได้ ตามช่องทางดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้

สำหรับ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm : Spodoptera frugiperda JE Smith) เป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ้าย ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันเทศ พริก พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง และพืชผัก และมีลักษณะการทำลายที่เร็วและรุนแรง ดังนั้นเกษตรกรก็ควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดชนิดนี้ อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง

No Comments

    Leave a Reply