News

ชป.เร่งปรับคุณภาพน้ำคลองส่งน้ำ จ.อ่างทอง หลังวัชพืชปกคลุมจนทำน้ำเสีย

18/08/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีพบคลองชลประทาน กลายเป็นคลองน้ำคลำไหลผ่านกลางเมืองอ่างทอง น้ำมีสีดำ กลิ่นเหม็นคลุ้ง เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ตั้งแต่ตำบลป่างิ้ว ผ่านมายังตำบลศาลาแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นั้น

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าบริเวณจุดที่ได้รับการร้องเรียน คือ บริเวณคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.23+000 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลศาลาแดง ซึ่งคลองส่งน้ำดังกล่าวนี้ จะรับน้ำจากแม่น้ำน้อย วัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอเมืองอ่างทอง รวมความยาว 38.990 กิโลเมตร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำนาโดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก รวมทั้งไม่มีน้ำต้นทุนที่จะส่งให้กับพื้นที่การเกษตร ทำให้มีวัชพืชเจริญเติบโต ปกคลุมในคลองจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำในคลองเกิดการเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำที่คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย เพื่อผลักดันน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งได้ประสานศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในคลองดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว

No Comments

    Leave a Reply