News

ร่วมต้อนรับ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ และความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต

15/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.25 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวอย่างของเครือข่าย ศพก. แห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นแปลงเรียนรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ รวมถึงยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของจังหวัดภูเก็ต

ซึ่ง สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้เข้าให้การสนับสนุน ศพก. แหสงนี้ โดยนำองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จัดทำแปลงเกษตรตามหลักวิชาการ วิเคราะห์คุณภาพดินที่เหมาะสมกับพืช รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์พด 1, 2, 3, 6, และ พด.7

“ประเทศไทย เป็นประเทศที่ผลิตอาหารโลก ภาคเกษตร ต้องอยู่ดี กินดี มั่งมีให้ได้ ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไป และปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามดูแลเกษตรกร ทั้งด้านราคาสินค้า ผลผลิต การแปรรูป และการตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจะยืนหยัดสู้ไปกับพี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศ”… ดร.เฉลิมชัย กล่าว

 

No Comments

    Leave a Reply