Daily Archives

04/11/2021

PR NEWS

เกษตรกรระทมทุกข์ แบกรับภาระต้นทุนสูง น้ำท่วม โรคมากับน้ำ ซ้ำ PRRS ทำหมูเสียหายหนัก ขอผู้บริโภคเข้าใจ

04/11/2021

น้ำท่วมฉับพลัน จากผลกระทบพายุหลายลูกที่พัดผ่านประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ 33 จังหวัด กลายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย สร้างความทุกข์ให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเกษตรกรทั้งภาคการเพาะปลูกและภาคปศุสัตว์ […]…