Daily Archives

07/11/2021

News

อธิบดีฯประพิศ สั่งระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด

07/11/2021

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล เข้าไปติดตั้งเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็ว และลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช. […]…