Daily Archives

19/11/2021

News

มหาวิทยาลัยเกริกจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและจีน จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์

19/11/2021

มหาวิทยาลัยเกริกจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและจีน จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา รูปแบบออนไลน์ หวังสร้างนักวิจัยคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันโลก สร้างเสถียรภาพด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม วันนี้ (19 พ […]…