Daily Archives

11/11/2021

News

ชป. เดินหน้าศึกษาฯ โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จ.พังงา

11/11/2021

กรมชลประทาน เดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมรับฟังความคิดเห็นชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ดันแผนพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จ.พังงา แก้ไขปัญหาน้ำตลอดทั้งปี  พื้นที่ได้ร […]…