PR NEWS

“มนัญญา” ระดมทุกหน่วยงานในสังกัดงัดมาตรการสู้ COVID-19

09/04/2020

“มนัญญา ” ระดมทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ งัดมาตรการสู้วิกฤติ COVID-19 พร้อมสั่งด่วนให้ อ.ส.ค. หั่นราคาผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค “ลง 25%” สำหรับหน่วยราชการทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า ในการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล ที่นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีมติที่ประชุมให้ อ.ส.ค. นำผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์คขนาด 200 มิลลิลิตร ทุกรสชาติจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 25 % โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

นายสุชาติ กล่าวว่า “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้มีความเป็นห่วงอย่างมาก ต่อเกษตรกรไทยที่ทำอาชีพการเลี้ยงโคนม และพี่น้องประชาชนชาวไทย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของ ไวรัส COVID-19 จึงได้มีการมอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานที่ทาง รมช.มนัญญาเป็นผู้กำกับดูแล เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชนและหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบต่อวิกฤติดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากวิกฤติดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆ และมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคลดลง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ จึงได้มอบหมายให้ อ.ส.ค.นำเสนอผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค จำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้วด้วย”

โดยนายสุชาติยังกล่าวอีกว่า “ นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ตนยังสั่งการด่วนให้ทาง อ.ส.ค. ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการนำน้ำยา มาฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID-19 รอบพื้นที่อาคารสำนักงานของ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาติดต่อราชการ และรวมไปถึงพนักงาน, ลูกจ้างของ อ.ส.ค. ที่ต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และในทุกสำนักงานของ อส.ค. ก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ของ อ.ส.ค. อย่างเคร่งครัด

No Comments

    Leave a Reply