News

ชป.เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ส่งผลปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

06/07/2020

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ผันน้ำไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำ 3 แห่ง เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังสามารถรับน้ำได้มากกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.)

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกาติดตามสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ภาคอีสานกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน(6 ก.ค. 63) พบว่ามีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ 79 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 69 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 11 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯรวมกัน โดยในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 63 มีน้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 58 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน ในส่วนของสถานการณ์น้ำ ในลุ่มน้ำยังที่สถานีวัดน้ำ E.54, E.70, และ E.92 ปริมาณน้ำไหลผ่านยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 3-6 เมตร

ทั้งนี้ แม้ว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ได้ลำเลียงน้ำบางส่วนไปเก็บกักไว้บริเวณด้านเหนือประตูระบายน้ำบุ่งเป้า ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง และประตูระบายน้ำบ้านบาก รวมไปถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมไปการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ, รถขุด, Sheet Pile, กระสอบทราย และเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไปประจำไว้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

 

No Comments

    Leave a Reply