Daily Archives

27/07/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทานเผยโครงการห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มกักเก็บน้ำส่งช่วยเหลือชาวท่าปลาแล้ว

27/07/2020

ส่วนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกสั่งเร่งเดินหน้าส่งมอบที่ดินหลังพบช้ากว่าแผน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตาม […]…