News

ชป.เร่งผลักดันน้ำแม่น้ำท่าจีน ลดผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอำเภอนครชัยศรี

04/11/2020

บ่ายวันนี้(4พ.ย.63)ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วย นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) นายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการโครงชลประทานนครปฐม นายวินัย อุทัยแสน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำท่าจีน ณ สะพานรวมเมฆ อ.นครขัยศรี จ.นครปฐม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนีองจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูก จึงต้องทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่ช่วงวันที่ 18 ต.ค.63 ที่ผ่านมา จึงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้า ส่งผลให้ปริมาณไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบางแห่งบริเวณริมตลิ่งอำเภอนครชัยศรี กรมชลประทาน จึงได้เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ด้วยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีน บริเวณประตูระบายน้ำลัดท่าคาจำนวน 6 เครื่อง บริเวณสะพานโพธิ์แก้วจำนวน 10 เครื่อง บริเวณสะพานชวัลฯจำนวน 10 เครื่อง และบริเวณสะพานรวมเมฆอีกจำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 36 เครื่อง เพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทย ในช่วงน้ำทะเลลงให้เร็วที่สุด

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลงลดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติมสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามลำดับ พร้อมแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน รวมทั้งติดตั้งธงสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์น้ำ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชุมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply