Daily Archives

16/11/2020

News

สมาคมสุกรเผยภาพรวมอุตสาหกรรมหมูสดใส การบริโภคคึกคัก ชี้ PRRS ควบคุมได้ ย้ำไม่ติดต่อคน

16/11/2020

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรว่า ปริมาณการผลิตสุกรขุนของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 55,000 ตัวต่อวัน ขณะที่การบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 50,000 ตัวต่อวัน การผลิตจึงเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ สำหรับผลผลิตส่วนที่เกินจากการบริโภคนั้น จะทำการส่งออกในรูปแบบสุกรขุน สุกรพันธุ์ ลูกสุกร ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ ด้านสถานการณ์การบริโภคในประเทศช่วงที่ผ่านมาคึกคักขึ้น เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กำลังกลับมาอีกครั้ง ผนวกกับใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดและการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ขณะที่มีข่าวดีเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้คนไทยเริ่มออกมาใช้จ่ายรวมถึงการบริโภคที่ดีขึ้นในสินค้าทุกหมวด ถือเป็นอานิสงส์ให้กับสินค้าปศุสัตว์ทั้งสุกรไก่เนื้อ ไข่ไก่ ที่คนหันมาบริโภคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด…