Daily Archives

02/11/2020

News

ชป. ยืนยันอ่างฯลำเชียงสา เมืองโคราช มีความมั่นคงแข็งแรงดี แนวโน้มน้ำเริ่มลดลง

02/11/2020

ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ กรมชลประทานบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพลพายุ “โมลาเบ” เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด นั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสภาพน้ำและตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังได้รับผลกระทบจากพายุ “โมลาเบ” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯจำนวนมาก ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง…