Daily Archives

15/11/2020

News

ชป.เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับความเป็ยอยู่ของราษฎรในพื้นที่ จ.พะเยา

15/11/2020

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.งิม อ.ปง และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า…