Daily Archives

19/11/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่

19/11/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชัยพงศ์ สุขยากร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 พร้อมด้วยผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ ณ บริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทานได้มีข้อสั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ พิจารณาการทำทางผันน้ำให้สอดคล้องกับฤดูกาลและปริมาณงานที่เหลือ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง…