Daily Archives

20/11/2020

News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตาม 2 โครงการสำคัญ ช่วยบริหารจัดการน้ำได้ทั้งเชียงใหม่และลำพูน

20/11/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน้ำ โดยมี นายจิตะพล รอดพลอยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1และนายพิชาญ ปัญญามงคล ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการฝายบ้านใหม่ปางเติมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้ง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมสมาชิกได้แสดงความขอบคุณกรมชลประทานที่ได้ก่อสร้างฝายบ้านใหม่ปางเติมและระบบส่งน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากสร้างประโยชน์เป็นอย่างมากให้กับชุมชน ปัจจุบันฝายบ้านใหม่ปางเติมแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบส่งน้ำพร้อมอาคารปะกอบ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 42.67%…