PR NEWS

อ.ส.ค.ทุ่ม 86 ล้านผุดสำนักงานที่กรุงเทพ รองรับการก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรม

03/08/2020

“มนัญญา” นำทัพวางศิลาฤกษ์สำนักงานอ.ส.ค.กรุงเทพ ทุ่ม86 ล้านบาทเนรมิตที่ทำการนมไทย-เดนมาร์คแล้วเสร็จก.ค.64 พร้อมผลักดันนมไทย-เดนมาร์คขึ้นแทนผู้นำอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศ และสืบสาน ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่ 10 สืบไป

วันนี้( 3สิงหาคม 63) ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กรุงเทพฯ โดยช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีสงฆ์โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณเป็นประธานในพิธี จากนั้นช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา บูชากฤษ์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้กำกับดูแลอ.ส.ค.กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการด้านโคนม ตลอดจนช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนมและและผลิตภัณฑ์นมในประเทศและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริมกิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมและธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม

ที่สำคัญคือเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในขับเคลื่อนการสืบสาน ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”(รัชกาลที่ 9)ที่ทรงได้พระราชทานอาชีพโคนมให้กับคนไทย เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนชั่วลูก ชั่วหลานสืบไป

ปัจจุบันอ.ส.ค.ได้พัฒนาตัวเองเป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมนมที่ได้รับการยอมรับทั้งในและกลุ่มประเทศอาเซียน และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมตราไทย-เดนมาร์ค เป็นเจ้าแรกที่ผลิตนมจากน้ำนมโคสด 100% ไม่มีการผสมนมผงแต่อย่างใด
จนที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันครองสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จะเห็นว่าอ.ส.ค.มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันอ.ส.คกรุงเทพยังไม่มีที่ทำการของตัวเองต้องเช่าพื้นที่อาคารขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก เป็นอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ซึ่งมีสภาพคับแคบไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้สอยในสำนักงานและพื้นที่จอดรถของบุคคลากรภายในองค์กรและผู้มาติดต่อประสานงานรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประจำทุกปี จากปัญหาดังกล่าว อ.ส.ค. จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เป็นการถาวรโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างเฟสแรก 50 ล้านบาท เฟสสอง 36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 86 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการ่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564

“ปัจจุบันอ.ส.ค. เร่งพัฒนานมไทย-เดนมาร์ค ก้าวสู่แบรนด์นมแห่งชาติ พร้อมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาโคนมให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมียอดขายในปี 2562อยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนปี 63 ปรับกลยุทธ์การแข่งเดือดในสมรภูมิอุตสาหกรรมนม วางเป้ายอดขาย ปี 63 อยู่ที่ 11,130 ล้านบาทและในอนาคตตนได้ให้นโยบายให้อ.ส.ค.เร่งพัฒนา วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรวมทั้งเจาะตลาดต่างประเทศให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายเติบโตของอุตสาหกรรมนมทั้งในและต่างประเทศในอนาคต” นางสาวมนัญญา กล่าว
ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. กล่าวว่า สำหรับสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ แห่งใหม่นี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ1.พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงานสูง 3 ชั้น 2.พื้นที่ส่วนลานจอดรถและสวนหย่อม 3.พื้นที่ส่วนโรงอาหารและ ร้าน Thai – Denmark Milk Land สร้างบนพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ในพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ปท. 558 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์

No Comments

    Leave a Reply