News

กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก สั่งทุกสำนักงานก่อสร้าง

02/08/2020

ตรวจสอบงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ. อย่าให้มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ   หลังกรมอุตุฯและกองอำนวยการน้ำแจ้งเตือนเตรียมรับมือพายุโซนร้อนซินลากู

นายประพิศ  จันทร์มา  รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่. ตรวจสอบงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มีความพร้อมที่จะช่วยระบายน้ำหลาก โดยต้องกำชับให้ผู้รับจ้างเก็บวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆไปจัดวางไว้ในจุดที่เหมาะสม ไม่กีดขวางทางน้ำ กรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ และมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านจุดก่อสร้าง ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนเตรียมรับมือพายุโซนร้อนซินลากูที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ของไทยระหว่างวันที่ 31ก.ค.-4ส.ค. 2563

“ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างทุกคน ติดตามพยากรณ์อากาศ ประเมินสถานการณ์น้ำล่วงหน้า ปรับพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งเรง  จัดเตรียมกำลังคน ยานพาหนะให้พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ”นายประพิศกล่าว

ในส่วนของโครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และอีก  2 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ หลายโครงการคืบหน้าไปมาก  ดังนั้นหากฝนตกหนักในพื้นที่ใดแม้โครงการจะอยู่ระหว่างก่อสร้างก็จะสามารถระบายน้ำช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ อาทิ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่  ระยะที่ 2 จ.สงขลา  ซึ่งสัญญาที่  1 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ จะแล้วเสร็จในเดือนก.ย.นี้  สัญญาที่  2 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ   จะแล้วเสร็จ 100 % ในปี  2564  ในส่วนของสัญญาที่  3 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ และสัญญาที่  4 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ จะแล้วเสร็จใน  63 เช่นกัน   ดังนั้นในปี  64 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ สำหรับโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง จะแล้วเสร็จ 100% ในปี  2564 เช่นเดียวกัน

No Comments

    Leave a Reply