News

ชป.เชียงใหม่ ส่งรถน้ำสนับสนุนภารกิจหน่วยควบคุมไฟป่า

01/04/2020


นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลนำรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร เข้าไปสนับสนุนน้ำให้กับหน่วยป้องกันไฟป่าห้วยตึงเฒ่า และที่ทำการหน่วยอุทยานสุเทพ-ปุย เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและดับไฟป่า ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งนี้ ได้เป็นอย่างมาก

No Comments

    Leave a Reply