News

ชป.บริหารน้ำผ่านปตร.คลองภักดีรำไพ ช่วยชาวจันทบุรี คาดกลับสู่ภาวะปกติ..วันนี้

14/10/2021

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมะขาม และอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ช่วงวันที่ 12 – 13 ต.ค.64 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอย่างรวดเร็ว กรมชลประทาน เร่งผันน้ำลงสู่ทะเล หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม คาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (14 ต.ค.64) ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีที่สถานี Z.13 บ้านปึก ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม สูงกว่าตลิ่ง 91 เซนติเมตร น้ำเอ่อท่วมเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตร ตำบลวังแซ้ม ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานจันทบุรี ได้บริหารจัดการน้ำ โดยการเปิดบานระบายน้ำของประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำจันทบุรี ช่วยเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ทะเล รวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกในพื้นที่เพิ่มเติม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สถาวะปกติภายในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

No Comments

    Leave a Reply