Browsing Tag

กรมส่งเสริมสหกรณ์

News

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเต็ม เตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี

26/09/2019

พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ยืดเวลาชำระหนี้และลดดอกเบี้ยบรรเทาภาระหนี้สินให้สมาชิกที่น้ำท่วม กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอก 1 ปี นำไปช่วยฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหก […]…