PR NEWS

ครบรอบ 103 ปี สหกรณ์ไทย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โชว์วิสัยทัศน์ ยกระดับธรรมมาภิบาลในทุกองคาพยพ ลั่นจากนี้สหกรณ์ไม่มีวันเจ๊ง

26/02/2019


ครบรอบ 103 ปี สหกรณ์ไทย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โชว์วิสัยทัศน์ ยกระดับธรรมมาภิบาลในทุกองคาพยพ ลั่นจากนี้สหกรณ์ไม่มีวันเจ๊ง จับมือ สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงพ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ เร่งออกเกณฑ์กำกับการทำธุรกรรม วอนสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน-ออมทรัยพ์ อย่ากังวล กฏไหน ทำยาก จะผ่อนคลายให้เวลาปรับตัว ยันเดินหน้านำพาสร้างความมั่นคงสู่สมาชิกกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ


26 ก.พ.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ .ศ. 2562” เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ในฐานะผู้ที่นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตกรในประเทศไทย โดยก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ปี พ.ศ.2459 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ103ปีการสหกรณ์ไทย ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่9ต.ค.2527 กำหนดให้วันที่26 ก.พ.ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีสันนิบาตสหกรณ์ เป็นองค์กรหลักของขบวนการสหกรณ์ โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันจัดวางพานพุ่มรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาสหกรณ์ไทยทรงมีวิสัยทัศน์พัฒนาสหกรณ์ สามารถช่วยเหลือกันได้ภายในชุมชน โดยจากนี้สหกรณ์ไทย เจริญก้าวหน้าด้วยระบบธรรมมาภิบาล ให้สมาชิกพึ่งพิงได้แท้จริง ซึ่งวางเป้าหมายยกระดับสหกรณ์การเกษตร ต่อยอด ผลผลิตการเกษตร ไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีสหกรณ์ระดับอำเภอ ทุกแห่งเป็นแม่ข่าย ดึงสหกรณ์ขนาดเล็กมาร่วมเป็นเครือข่าย พัฒนาทุกองคาพยพ

“จากนี้จะไม่มีสหกรณ์ที่บริหารไม่เป็นแล้วปล่อยเจ๊ง ปีนี้กลับมาดูแลเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตร เพิ่มรายได้จากที่ดินทำกินให้กับสู่เกษตรกร ทั้งนี้ยืนยันว่าเร่งให้เกิดระบบธรรมมาภิบาลในทุกกลไกของสหกรณ์ ถ้าวันนี้สหกรณ์ไหนไม่มีธรรมมาภิบาล จะอยู่ไม่ได้ “นายพิเชษฐ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ โดยร่างดังกล่าวได้สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับขบวนการสหกรณ์ และการออกหลักเกณฑ์ต่างๆได้ทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับสมาชิก ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่าได้กังวลว่าเกณฑ์กำกับใหม่จะควบคุมมากเกินไป ซึ่งก่อนที่จะออกกฏกระทรวง เพื่อใช้เกณฑ์กำกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ ออกชี้แจงทำประชาพิจารณ์ถึงเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ ที่ต้องผ่านการมีส่วนร่วมก่อนว่าหลักเกณฑ์ใดที่ยอมรับกันได้ จึงนำมาบังคับใช้ หลักเกณฑ์ใดยังไม่ถึงเวลาใช้ก็สามารถผ่อนคลายได้ในช่วงเวลาเหมาะสม จะมากำหนดกันโดยให้สหกรณ์ต่างๆได้มีระยะเวลาปรับตัว

“อยากฝาก พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ หลักเกณฑ์ที่จะออกมาใช้กำกับ ทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ออมทรัย์ ซึ่งขณะนี้กรมได้ยกตัวร่างออกมา ให้สหกรณ์ต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ว่าเกณฑ์ที่ออกมา สหกรณ์ต้องเดินได้ ฝากถึงสมาชิกด้วยอะไรที่กำกับแล้วเดินไม่ได้ เราไม่ทำเด็ดขาด เกณฑ์ทุกตัวต้องหารือกับสันนนิบาตสหกรณ์ เราจะเดินไปด้วยกัน ซึ่งเกณฑ์กำกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 13 เรื่อง และระเบียบนายทะเบียน 3 เรื่อง ที่เป็นกฏกระทรวง บังคับใช้ภายใน2ปี กำลังยกร่างเบื้องต้น แล้วจึงรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ทั้งหมด หากเห็นว่าไม่เกิดความเสี่ยง จึงออกกฏกระทรวง อย่างไรก็ตามถ้ามีกฏออกมาแต่คนที่ถูกบังคับใช้ ไม่เห็นด้วยก็จะเดินไปไม่ได้ ดังนั้นต้องมีระยะเวลายืดคลาย ค่อยปรับตัว หลังจากรับฟังแล้วจึงนำมาออกเป็นกฏกระทรวง”นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้าน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวว่า สสท. พร้อมหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้รายได้จำนวนมากไปสู่เกษตรกร โดยจะทำโลโก้ใหม่ ระบุชัดเจนเป็นสินค้าสหกรณ์ จะรณรงค์ให้วันสหกรณ์แห่งชาติเป็นวันหยุดของสหกรณ์ทั่วประเทศ แทนวันแรงงาน และใช้วันหยุดมาระดมสมองกันเพื่อก้าวต่อไป ขณะนี้ได้เปิดสำนักงานกฏหมาย ขึ้นที่สันนิบาตฯถนนพิชัย เพื่อลดการข้อพิพาททางกฏหมาย

“เป็นนิมิตรหมายที่ดีเมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ จะช่วยทำประชาพิจารณ์ ลงไปช่วยสหกรณ์ทุกแห่งกันจริงๆผมเห็นว่าควรยกระดับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกระทรวงสหกรณ์ เพราะมีสมาชิกกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อมาทำให้ต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตรลดลงได้จริง วันนี้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเรายังสู้ต่างประเทศไม่ได้ เพราะต้นทุนเราแพง ในส่วนเกณฑ์กำกับสหกรณ์ มีสหกรณ์ เกิน 70%รับได้ แต่กรรมการบางส่วน รับไม่ค่อยได้ เช่น การเปิดเผยผลประโยชน์ของกรรมการที่ได้รับจากสหกรณ์ และการทำธุรกรรม ยืนนันว่าผมมาเป็นประธานสันนิบาตฯจะไม่ให้สหกรณ์ล้ม จะเร่งเข้าไปช่วยส่งเสริมการขาย การดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง ขยายออกต่างประเทศ เช่นสินค้าฮาลาล”นายปรเมศวร์ กล่าว

No Comments

    Leave a Reply