News

เปิดแล้ว งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม 23-25 ส.ค นี้ จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

23/08/2019

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 ภายใต้งาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผัก ผลไม้พรีเมี่ยม By CO-OP” พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โถงลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้อธิบดีฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับปรุงอาหารกับเชฟบอม ชูพงษ์ เชฟอาหารไทยแนวใหม่ในร้านอาหารดาวมิชลินสตาร์ ในเมนู สเต็กเนื้อแกงคั่วกับข้าวหอมมะลิมากิใบชะพลูกรอบ และพานาคอนต้านมกับเอสพูม่าชาไทย อีกด้วย

สำหรับงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีการเจรจาธุรกิจเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ทั้งทางด้านการค้าและธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร และหอการค้า พร้อมทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ผลิตได้พบปะผู้บริโภคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากสหกรณ์ผู้ผลิต อาทิ สินค้าปศุสัตว์ เนื้อ นม ไข่ ทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ นม UHT โยเกิร์ต ไอศกรีม นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด จ.สระแก้ว ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน ซึ่งสหกรณ์ได้มีการแปรรูปโคเนื้อ เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เนื้อย่าง ไส้กรอก เบอร์เกอร์ และชิ้นส่วนเนื้อโคขุนต่างๆ เหมาะสำหรับทำปิ้ง-ย่าง ชาบู จากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จ.นครปฐม และไข่ไก่สดสะอาดจากฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และได้รับ การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคจากกรมปศุสัตว์แล้วทุกแห่ง โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้นำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นเต้าหู้ไข่ ลูกรอก ขนมไทย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร ผักปลอดภัย ผลไม้ภาคใต้ ทั้งมังคุด ลองกอง และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ กิจกรรมตราชั่งหยั่งใจเพื่อรับสินค้ากลับบ้าน และกิจกรรมสินค้านาทีทองลดราคาพิเศษสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย


ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ภายใต้ชื่องาน “Fresh From Farm เนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ พรีเมี่ยม By CO-OP” ในส่วนภูมิภาคอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply