News

กรมชลประทาน คว้ารางวัล DGA 2022 2 ปีซ้อน ขับเคลื่อน สู่การเป็นผู้นำด้านองค์กรอัจฉริยะ  

30/11/2022

ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ประเภทหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แก่ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยในปีนี้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลประเภท หน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยเป็น 1 ใน 19 หน่วยงาน ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานโดยใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล

อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลระดับสูง สอดรับกับแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ยังได้กล่าว ขอบคุณรัฐบาลและสำนักงานพัฒนาดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ให้ความเชื่อมั่น และเล็งเห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาองค์กร สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

โดยกรมชลประทาน พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมถึงพัฒนาการบริการ และศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรอัจฉริยะในปี 2580

ปัจจุบันกรมชลประทาน มีแผนที่จะยกระดับให้องค์กรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านชลประทานที่มีคุณภาพ สามารถเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ โดยแผนดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย.

 

No Comments

    Leave a Reply