Daily Archives

12/11/2022

News

รมว. กษ. สั่งการด่วน ลงดาบกำจัดขบวนการทุเรียนอ่อน ย้ำชัดหากเจอสวมสิทธิ์ทุเรียนหรือพบการลักลอบจำหน่ายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

12/11/2022

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบต […]…