Daily Archives

14/11/2022

News

ชป. เริ่มจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 65/66 พร้อมรับมือฝนใต้อย่างต่อเนื่อง

14/11/2022

วันนี้ (14 พ.ย.65) ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ […]…