News

ชป.เดินหน้าจัดหาน้ำช่วยประปาอำเภอโชคชัย มั่นใจมีน้ำพอใช้ตลอดแล้งนี้

22/04/2020

แล้งนี้ต้องรอด กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาน้ำสนับสนุนการผลิตประปาช่วยเหลือชาวท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง หลังพบว่าปริมาณน้ำต้นทุนที่สำรองไว้ลดลง วอนทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจากในช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยเพียง 617 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึง 44 % (ฝนเฉลี่ยของจังหวัดนครราชสีมาจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 มิลลิเมตร) ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงแม่น้ำสายต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตประปาหลายแห่ง โดยที่อำเภอโชคชัย ในพื้นที่ของตำบลท่าจะหลุง ปริมาณน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตประปาเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าจะมีความพยายามจัดหาน้ำมาเพิ่มเติมก็ตาม ประกอบกับปริมาณน้ำในสระน้ำบริเวณหน้าฝายบ้านตูม ที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำมูลเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา สามารถใช้ได้อีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น เนื่องจากน้ำในแม่น้ำมูลมีปริมาณน้ำน้อยมากไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ สำนักงานชลประทานที่ 8 จึงได้วางมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยในเบื้องต้นพบว่าในบริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย มีบ่อบาดาล ซึ่งมีอัตราการสูบ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถเดินท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังจุดผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ คาดว่าจะทำให้มีปริมาณน้ำในการใช้ผลิตประปาต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ จากการสำรวจหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ยังพบว่าบริเวณหุบบอนสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้อีกหนึ่งแห่ง แต่การจะนำน้ำมาใช้จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการลำเลียงน้ำ เนื่องจากอยู่ห่างจากจุดผลิตน้ำประปาประมาณ 8 กิโลเมตร หากสามารถดำเนินการได้จะทำให้มั่นใจได้ว่าในพื้นที่ตำบลท่าจะหลุง จะมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งและโรคระบาด กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงเร่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนก

No Comments

    Leave a Reply