News

“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ส่งมอบสุขภาพฟันดีแบบ New Normal ประเดิมทริปแรกหลังโควิด แจกยิ้มสดใสแก่เด็กๆ ปัตตานี

19/11/2020

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงสุขภาวะอนามัยทางช่องปากที่ดีของประชาชน เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะการเข้ารับบริการด้านทันตกรรมของเด็ก และเยาวชน ที่ห่างไกลยังคงเป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จึงเดินหน้าขับเคลื่อนวงล้อแห่งความหวังไปกับหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ ‘สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ ประเดิมทริปแรก หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ขนทัพบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บริการด้านทันตกรรมวิถีใหม่รับ New Normal ส่งมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ สุดขอบชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

มร.เฮสเตอร์ ชิว ประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และออกเดินทางไปยัง จ.นราธิวาส เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และในปีนี้หน่วยรถได้หยุดให้บริการไปชั่วคราวช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หน่วยรถฯ จึงได้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการเตรียมแนวทางปฏิบัติให้บริการในรูปแบบ New Normal Mobile Dental Services ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลความสะอาดปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากทีมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ เพื่อให้ความรู้ และให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เราได้เดินหน้าลงพื้นที่ให้บริการใน จ. ปัตตานี และมีกำหนดออกเดินทางไปยัง จ.ยะลา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป เพื่อขยายความช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้รับบริการตรวจและรักษาสุขภาพฟันได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้รับการความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพฟันของเด็กไทย โดยผ่านบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัท ตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเองอีกด้วย โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ได้ให้บริการด้านทันตสุขภาพแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เฉลี่ยปีละ 6,600 คน และให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 35,000 คน

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ เด็ก และเยาวชนที่เข้ามารับบริการจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการบริการฟรีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผมต้องขอขอบคุณแทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่มีโอกาสได้รับบริการต่างๆ จากหลายภาคส่วนที่มาดำเนินการ และรู้สึกยินดีที่ส่วนราชการในหลายภาคส่วน ผนึกกำลังร่วมกันจนทำให้เกิดโครงการดีๆ นี้ขึ้น”

พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 46 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพเรือ ในการออกช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ โดยให้การสนับสนุนที่จอดรถเคลื่อนที่ ร่วมสนับสนุนทีมทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และเล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กที่ควรได้รับบริการด้านการแพทย์ สุขอนามัยในช่องปาก ตลอดจนการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง”

ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวเสริมว่า “จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี พบว่ามีเด็ก และเยาวชนประสบปัญหาโรคฟันผุเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพฟัน พร้อมรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ขอส่งความขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ขอบคุณที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เชื่อมั่นว่าเด็กๆ ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ และส่งต่อสิ่งที่เด็กๆ ได้รับเพื่อเป็นผู้ให้ไปยังผู้อื่นด้วยเช่นกัน”

พันธกิจนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

No Comments

    Leave a Reply