News

ชป.พบปะพี่น้องชาวอยุธยา หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

07/10/2022

วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา พร้อมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ และตำบลบ้านกระทุ่ม เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้ดำเนินการ ยกบานประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ดเพิ่มขึ้นจากเดิม ประมาณ 30 เซนติเมตร รวมเป็น 160 เซนติเมตร พร้อมเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม บริเวณประตูระบายน้ำห้วยทรง-วังชัน ประตูระบายน้ำคลองสะแก ประตูระบายน้ำรางขโมย ประตูระบายน้ำคลองสาย 1 และ ประตูระบายน้ำคลองโมง ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 17 เครื่อง รวมทั้งนำรถแบคโฮ จำนวน 2 คัน เข้ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเสริมการระบายน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเน้นย้ำให้โครงการในพื้นที่แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

No Comments

    Leave a Reply