News

“ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ลุยกาญจนบุรี กำชับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกคนให้บริการและแนะนำสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

18/07/2020

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ
ณ โรงแรมอเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ,นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ,นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ , นางสาวสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ

ในการอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคม ที่เห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ให้นายจ้างสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง และให้ลูกจ้างมีงานทำ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคม การดำเนินชีวิตของลูกจ้างเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมีส่วนให้นายจ้างได้เข้าถึงโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อลดภาระให้แก่สถานประกอบการและผู้ประกันตน

ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางพบกับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร UOB ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องการจ้างงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ในโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ

No Comments

    Leave a Reply