News

ชป.ร่วมกับท้องถิ่น แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง

14/07/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลในพื้นที่ ณ สถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สถานีที่ 4 บ้านเขาตาโล เมืองพัทยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และเข้าพบ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อร่วมบูรณาการดำเนินการวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เมื่อบ่ายของวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง จึงส่งผลให้มวลน้ำจากฝั่งตะวันออกของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นพื้นที่สูงไหลบ่าเข้าท่วมขังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิท ด้านหน้าสถานีกองกำกับการตำรวจทางหลวงพัทยาใต้ ทั้งขาเข้าและออก ซึ่งสามารถวัดปริมาณน้ำท่วมขังรอระบายสูงประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 ชั่วโมง สำหรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองพัทยา สำนักงานชลประทานที่ 9 ร่วมกับเมืองพัทยา มีแผนรวบรวมน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มจุดระบายน้ำด้วยท่อเสริมจากคูคลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิม เพื่อทำการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่

ในส่วนของอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 01.00 – 08.00 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง วัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ 124 มิลลิเมตร พบว่ามีน้ำท่วมขังรอระบายส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ในเส้นทางน้ำ ส่วนที่อำเภอบ้านค่าย วัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ 153 มิลลิเมตร และบริเวณสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนฝายบ้านค่าย วัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ 110 มิลลิเมตร

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณหมู่บ้านโชคดี จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสะพานกรุงไทย จำนวน 3 เครื่อง บริเวณหมู่บ้านสวนแก้ว จำนวน 3 เครื่อง และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคอก จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยสูบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด นอกจากยังนี้ยังดำเนินโครงการป้องกันอุทกภัยคลองทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.)โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองทับมา 2.)โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทับมา 3.)โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรง และ 4.)โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองทับมา เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน พร้อมวางแผนทำระบบสูบนำน้ำกลับมาเก็บยังอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำให้ได้มากที่สุด

No Comments

    Leave a Reply